Jafnlaunastefna

Höldur leggur áherslu á að vera vinnustaður þar sem hver einstaklingur er metinn að verðleikum og að greidd séu jöfn laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf óháð kyni, uppruna eða öðrum ómálefnalegum þáttum. Það er á ábyrgð stjórnenda að framfylgja jafnlaunastefnunni og tryggja að fyllsta jafnréttis sé gætt við launaákvarðanir. Framkvæmdaráð Hölds setur fram jafnlaunamarkmið árlega sem mæld eru í launagreiningu. Mannauðsstjóri er ábyrgur fyrir stöðugum umbótum á jafnlaunakerfi fyrirtækisins ásamt eftirliti með jafnlaunastefnunni. Jafnlaunastefna Hölds er órjúfanlegur hluti af mannauðs- og launastefnu félagsins.


Höldur skuldbindur sig til að:

 

  • Starfrækja vottað jafnlaunakerfi sem byggist á jafnlaunastaðli ÍST 85, skjalfesta og viðhalda.
  • Fylgja viðeigandi lagalegum kröfum og öðrum kröfum sem í gildi eru og áhrif hafa á jafnlaunakerfið og staðfesta árlega að þeim sé hlítt.
  • Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og kanna hvort það mælist munur á launum eftir kyni og bregðast við sé þess þörf.
  • Kynna stefnuna fyrir öllum starfsmönnum félagsins og gera hana aðgengilega starfsmönnum og almenningi.


Stefna þessi nær til allra starfsmanna Hölds.